خط کشتیرانی ایران از محاق بیرون آمد

ک کارشناس کارشناس حوزه بنادر مطرح کرد:

گروه امورزیربنایی-کارشناس حمل و نقل دریایی با اشاره به اهمیت این گونه حمل و نقلی برای جهانی شدن تجارت ایران، گفت: یکی از راه های ممانعت بازگشت تحریم دریایی، همکاری با کشورهای محصور در خشکی است.

بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری ها، ملک رضا ملک پور، مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر گفت: خط کشتیرانی کشور که برای تردد به بنادر جهان کاملا محدود شده بود، از محاق بیرون آمد و به فعالیت عادی خود بازگشت.

وی افزود: خطوط کشتیرانی بین المللی نیز که با فشار سنگین تحریم ها عبور و مرور به بنادر ایران را متوقف کرده بودند، بار دیگر راه این بنادر را در پیش گرفتند و عملا شرایط تردد متقابل شناورهای تجاری ایرانی و خارجی تا حد زیادی طبیعی شد.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا اظهار داشت: البته و با تمام این تفاسیر اینکه در این میان حضور بخش خصوصی محسوس نبود را نباید از نظر دور داشت. چه آنکه تجارت و حمل و نقل در اکثر نقاط جهان امری خصوصی سازی شده است که دولت ها در آن تنها نقش حامی و پشتیبان را دارند. اما واقعیت این است که نسبت به پتانسیل های موجود در کشور هنوز و همچنان به وضعیت مطلوب نزدیک نشده ایم و عقب مانده ایم. دلیل این مسئله هم به مدیریت برمی گردد، اساسا مدیریت لجستیک در کشور بسیار ضعیف است.

ملک رضا ملک پور گفت: مثلا در بخش ریلی جالب است که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران به لحاظ زیرساخت های ریلی در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد اما همین زیرساخت در حوزه مدیریت، بهره برداری و ترانزیت در اقتصاد کشور زیر ۱۰ درصد نقش دارد. این در حالی است که بنادر و کشتیرانی با خدمات دهی مناسب ریلی است که افزایش راندمان خواهند داشت. بنابراین به‌رغم تلاش های صورت گرفته و دستاوردهای خوبی که در چهارساله دولت یازدهم داشته ایم همچنان در بخش مدیریت حمل و نقل با ضعف های جدی روبرو هستیم.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تاکید کرد: در واقع مدیرانی که کلان نگری و دید لازم لجستیکی ندارند، به‌رغم توجه به نظر کارشناسی و به عبارتی با وجود در اختیار داشتن دانش نظری، در حوزه عمل خروجی مناسبی ندارند. اما مشکل اینجاست که دولت دوازدهم در کنار این ضعف های ساختاری در بخش های مدیریتی، که باید برای رفع آنها اقدام کند، با چالش های تازه خارجی نیز روبرواست. چالش هایی که اتفاقا مستقیما و در اولویت حمل و نقل کشور به‌ویژه حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

ملک رضا ملک پور تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس سنای ایالات متحده که طی آن قرار است تحریم های غیرهسته ای تازه ای بر علیه کشور ما اجرا شود یکی از مهم ترین این چالش هاست.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت: خرد جمعی، کار کارشناسی دقیق با توجه به تجربه سال های تشدید تحریم ها و دیپلماسی فعال راه گریز از چالش های پیش رو برای دولت دوازدهم است، همچنان که باید در نظر داشت حریف نیز در آن دوران از واکنش ما نسبت به تحریم ها کسب تجربه کرده است.

به گفته این کارشناس حمل و نقل دریایی، به جز راهکارهای کوتاه و میان مدت باید به دنبال اجرای راهبردی بلندمدت و حتی ابدی برای جلوگیری از فشارهای خارجی بر تمام ارکان اقتصاد کشور باشیم. کارشناسان خبره اقتصادی سال هاست بر این نظر و باور تاکید می کنند که افزایش سهم ایران از تجارت جهانی تنها و بهترین راه حل عبور از دشمنی دشمنان است.

ملک رضا ملک پور مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تصریح کرد: در جهت افزایش سهم ایران از تجارت بین الملل نقش بخش دریایی می تواند بسیار مهم و برجسته باشد. یکی از طرح های که می تواند منافع بین المللی را با منافع کشور گره بزند و ضمن کسب ثروت و ارزش افزوده تهدید ایران را نسبت به همیشه دشوارتر کند؛ طرح کمک به کشورهای محصور در خشکی در شمال ایران برای دستیابی به آبهای آزاد، مطرح شده از سوی سازمان ملل متحد است.

وی گفت: بر اساس این طرح، ایران بخش هایی از سواحل بکر مکران را برای احداث بندر به این کشورها به صورت طولانی مدت اجاره می دهد تا به محلی برای صادرات و واردات کالای این کشورها تبدیل شود. نکته مهم این است که هزینه این طرح از محل سرمایه گذاری بین المللی تامین شده و ایران تنها با بهره بردن از ژئوپولتیک خود از درآمد ترانزیتی و ترانشیپی آن بهره مند می شود.

ملک رضا ملک پور اظهار داشت: اما متاسفانه این طرح در سال های اخیر از سوی دولت ها مورد کم توجهی قرار گرفته و این در حالی است که مدیریت مقتدر با اعتماد به نفس بالا از چنین فرصت هایی نمی گذرد. راهبرد کلان دیگر که می تواند هم اقتصاد کشور را از محاق نوسانات دوره ای و رکودهای گاه و بیگاه نجات دهد و در افزایش سهم ایران در مبادلات بین المللی بسیار موثر باشد، خصوصی سازی واقعی است.

وی گفت: متاسفانه برخی مدیران کشور تصور می کنند که با واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی اقتدار و کنترل حاکمیتی کاهش می یابد، این یک نگاه و تصور بسیار قدیمی است. به علت همین نگاه کنترلی و دولتی به قدری سطح ارائه خدمات به نسبت رقبا در بنادر کشور نازل و گران است که خطوط کشتیرانی خارجی تنها زمانی رغبت می کنند به این بنادر بیایند که حامل کالای ایرانی باشند.

Iran’s Shipping Line Came Out Of The Box

An expert expert on the field of ports said:
The Marine Transportation Experts Group, referring to the importance of this type of transportation for the globalization of Iran’s trade, said: One way to prevent the return of maritime sanctions is to cooperate with landlocked countries.
According to reports from the news agencies, Malik Reza Malekpur, a former port director and port specialist, said the country’s shipping line, which was completely restricted to the ports of the world, came out of the square and returned to normal operations.
He added that international shipping lines, which had suspended the transit of Iranian ports with heavy sanctions, once again took the route to these ports, and the conditions for cross-border traffic between Iranian and foreign commercial vessels became virtually normal.
The former port officer and expert in the field of seaports said: Of course, with all these interpretations, the presence of the private sector was not noticeable. Whether trade and transportation are privatized in most parts of the world is privatized, where governments have only supportive and supportive role. But the fact is that we are not yet close to the potential of the country and are still lagging behind. The reason for this is also management, basically logistics management in the country is very weak.
Malekpour said: “For example, in the rail sector, it’s interesting that according to the World Economic Forum, Iran is ranked first in terms of rail infrastructure in the Middle East, but the same infrastructure in the field of management, operation and transit in the economy of the country below 10% of the role has it. Ports and shipping, however, are well served by the rail industry, which will increase efficiency. So despite the efforts and good achievements that we have achieved in the four decade of the eleventh government, we still have serious weaknesses in the transportation management sector.
The director of the port and port specialist, emphasized: In fact, managers who do not have macroeconomics and logistical vision do not, in spite of the expert opinion, in the sense of having theoretical knowledge, have no proper output. But the problem is that the 12th government is faced with new challenges facing the structural weaknesses in the management sector, which must be addressed to address them. Challenges that will directly affect the priority of shipping, especially shipping.
Malek Reza Malekpur pledged that the recent US Senate bill, which seeks to implement new non-nuclear sanctions against our country, is one of the most important challenges.
“The wisdom of the masses, the precise expert work, given the experience of the years of intensifying sanctions and active diplomacy, is a way out of the challenges ahead for the twelfth government, as well as the opponent’s point of view,” said the former port officer and seaport expert. The era of our response to sanctions has gained momentum.
According to the Marine Transportation Specialist, apart from short and medium-term solutions, we need to pursue a long-term and even eternal strategy to prevent external pressures on all elements of the country’s economy. Experienced experts in economics have long argued that believed that increasing Iran’s share of world trade is the only and best solution to the enemy’s enemy.
King Reza Malekpur, a former port specialist and expert in the field of sea ports, said: “In order to increase Iran’s share of international trade, the role of the maritime sector can be very significant. One of the projects that could bring international interests to the benefit of the country, while making wealth and added value more difficult than ever to threaten Iran; a plan to help landlocked states in northern Iran to reach free waters From the United Nations.
According to the plan, Iran will lease parts of the Makkaran coastline for long-term harbors to these countries to become a place for export and import of goods from these countries. The important point is that the cost of this project is provided by the international investment base, and Iran will only benefit from its geopolitical transnational and transnational income.
Malek Reza Malekpur, said: “Unfortunately, this plan has been neglected by governments in recent years, while high-confidence management has not taken such opportunities. A major macroeconomic strategy that can save both the country’s economy from periodic fluctuations and occasional recessions, and is very effective in increasing Iran’s share of international exchanges, is real privatization.
He said: “Unfortunately, some executives think that by deleting state facilities to the private sector, authority and control of governance are reduced, this is a very old idea and vision. Due to this kind of control and state control, the level of service delivery relative to rivals in the ports of the country is low and expensive, when foreign shipping lines only wish to arrive in those ports that carry Iranian goods.

Why choose our warehousing service?

Our warehousing services are known nationwide to be one of the most reliable, safe and affordable, because we take pride in delivering the best of warehousing services, at the most reasonable prices. Our own warehouses, as well as our partner’s warehouses are located at strategic locations to ensure that there is no additional cost you need to bear during and before transport of freight.

Read More

Top benefits of hiring our trucking service

Moving freight is a tough task that needs experience and expertise, because there is a lot at stack. Only the deliverables are not at stack here, but the commitment and trust. And, any mishap here can lead to the company having a bad market reputation, and would certainly impact the customer satisfaction it provides negatively.

Read More